About

BYD BNT MOBILITY

บีเอ็นที โมบิลิตี ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD และศูนย์บริการ ได้วางแผน ที่จะเปิดครบ 6 สาขาในภาคตะวันออกปี 2024 ดังนี้
1. นครนายก
2. สระแก้ว
3. ฉะเชิงเทรา
4. ปราจีนบุรี
5. จันทบุรี
6. ตราด
และมีนโยบายสร้างศูนย์ซ่อมสีและตัวถังครบวงจร ทุกจังหวัด ทั้ง 6 จังหวัด ภายในปี 2024

Our Service

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
ทำการนัดหมาย

ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
ทำการนัดหมาย

นัดหมายการทดลองขับรถ

นัดหมายการทดลองขับรถ

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
ทำการนัดหมาย

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์

ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

นัดหมายการทดลองขับรถ